Motorlu Taiıtlar Tarifesi-2017

    Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 2014

    Motorlu Taşıtlar Tarifesi-2017

     

    Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şöyle oluştu;

     

     

    01 Ocak 2017 tarhinden itibaren;

    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    (I) Sayılı Tarife

    Motor Silindir Hacmi  (cm³)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     

    1 - 3 yaş

    4 - 6 yaş

    7 - 11 yaş

    12 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

     
     

     1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

     

     1300 cm³ ve aşağısı

    646,00

    450,00

    252,00

    191,00

    68,00

     

     1301 - 1600 cm³ e kadar

    1.035,00

    776,00

    450,00

    318,00

    122,00

     

     1601 - 1800 cm³ e kadar

    1.827,00

    1.428,00

    841,00

    513,00

    199,00

     

     1801 - 2000 cm³ e kadar

    2.878,00

    2.217,00

    1.303,00

    776,00

    306,00

     

     2001 - 2500 cm³ e kadar

    4.317,00

    3.134,00

    1.958,00

    1.170,00

    463,00

     

     2501 - 3000 cm³ e kadar

    6.019,00

    5.236,00

    3.271,00

    1.760,00

    646,00

     

     3001 - 3500 cm³ e kadar

    9.166,00

    8.247,00

    4.968,00

    2.480,00

    910,00

     

     3501 - 4000 cm³ e kadar

    14.411,00

    12.444,00

    7.329,00

    3.271,00

    1.303,00

     

     4001 cm³ ve yukarısı

    23.586,00

    17.687,00

    10.475,00

    4.708,00

    1.827,00

     

     2-Motosikletler

     

       100 -   250 cm³ e kadar

    122,00

    92,00

    68,00

    43,00

    17,00

     

       251 -   650 cm³ e kadar

    252,00

    191,00

    122,00

    68,00

    43,00

     

       651 -  1200 cm³ e kadar

    646,00

    385,00

    191,00

    122,00

    68,00

     

      1201 cm³ ve yukarısı

    1.565,00

    1.035,00

    646,00

    513,00

    252,00

     

    B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     
     

    Azami Toplam Ağırlık

    1 - 6 yaş

    7 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

     

     1) Minibüs

    776,00

    513,00

    252,00

     

     2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

     

      1900 cm³ ve aşağısı

    1.035,00

    646,00

    385,00

     

      1901 cm³ ve yukarısı

    1.565,00

    1.035,00

    646,00

     

     3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

     

      25 kişiye kadar

    1.958,00

    1.170,00

    513,00

     

      26 - 35  kişiye kadar

    2.348,00

    1.958,00

    776,00

     

      36 - 45  kişiye kadar

    2.613,00

    2.217,00

    1.035,00

     

      46 kişi ve yukarısı

    3.134,00

    2.613,00

    1.565,00

     

     4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

     

       1.500 kg a kadar

    697,00

    463,00

    228,00

     

       1.501 -   3.500  kg a kadar

    1.408,00

    817,00

    463,00

     

       3.501 -   5.000  kg a kadar

    2.115,00

    1.760,00

    697,00

     

       5.001 - 10.000  kg a kadar

    2.348,00

    1.995,00

    936,00

     

       10.001 - 20.000  kg a kadar

    2.821,00

    2.348,00

    1.408,00

     

       20.001 kg ve yukarısı

    3.529,00

    2.821,00

    1.640,00

     

    C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 5 yaş

    6 - 10 yaş

    11 ve yukarı yaş

     Uçak ve helikopterler

       1.150 kg a kadar

    13.099,00

    10.475,00

    7.855,00

    6.282,00

       1.151 -   1.800 kg a kadar

    19.653,00

    15.718,00

    11.789,00

    9.430,00

       1.801 -   3.000 kg a kadar

    26.207,00

    20.965,00

    15.718,00

    12.576,00

       3.001 -   5.000 kg a kadar

    32.762,00

    26.207,00

    19.653,00

    15.718,00

       5.001 - 10.000 kg a kadar

    39.316,00

    31.451,00

    23.586,00

    18.866,00

       10.001 - 20.000 kg a kadar

    45.870,00

    36.694,00

    27.517,00

    22.008,00

       20.001 kg ve yukarısı

    52.422,00

    41.934,00

    31.451,00

    25.160,00

     

    01 Ocak 2016 tarhinden itibaren;

    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    (I) Sayılı Tarife

    Motor Silindir Hacmi  (cm³)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     

    1 - 3 yaş

    4 - 6 yaş

    7 - 11 yaş

    12 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

     
     

     1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

     

     1300 cm³ ve aşağısı

    623

    434

    243

    184

    66

     

     1301 - 1600 cm³ e kadar

    997

    748

    434

    307

    118

     

     1601 - 1800 cm³ e kadar

    1.760,00

    1.376,00

    810

    495

    192

     

     1801 - 2000 cm³ e kadar

    2.772,00

    2.136,00

    1.255,00

    748

    295

     

     2001 - 2500 cm³ e kadar

    4.158,00

    3.019,00

    1.886,00

    1.127,00

    446

     

     2501 - 3000 cm³ e kadar

    5.797,00

    5.043,00

    3.151,00

    1.696,00

    623

     

     3001 - 3500 cm³ e kadar

    8.828,00

    7.943,00

    4.785,00

    2.389,00

    877

     

     3501 - 4000 cm³ e kadar

    13.880,00

    11.985,00

    7.059,00

    3.151,00

    1.255,00

     

     4001 cm³ ve yukarısı

    22.716,00

    17.035,00

    10.089,00

    4.535,00

    1.760,00

     

     2-Motosikletler

     

       100 -   250 cm³ e kadar

    118

    89

    66

    42

    17

     

       251 -   650 cm³ e kadar

    243

    184

    118

    66

    42

     

       651 -  1200 cm³ e kadar

    623

    371

    184

    118

    66

     

      1201 cm³ ve yukarısı

    1.508,00

    997

    623

    495

    243

     

    B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     
     

    Azami Toplam Ağırlık

    1 - 6 yaş

    7 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

     

     1) Minibüs

    748

    495

    243

     

     2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

     

      1900 cm³ ve aşağısı

    997

    623

    371

     

      1901 cm³ ve yukarısı

    1.508,00

    997

    623

     

     3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

     

      25 kişiye kadar

    1.886,00

    1.127,00

    495

     

      26 - 35  kişiye kadar

    2.262,00

    1.886,00

    748

     

      36 - 45  kişiye kadar

    2.517,00

    2.136,00

    997

     

      46 kişi ve yukarısı

    3.019,00

    2.517,00

    1.508,00

     

     4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

     

       1.500 kg a kadar

    672

    446

    220

     

       1.501 -   3.500  kg a kadar

    1.357,00

    787

    446

     

       3.501 -   5.000  kg a kadar

    2.037,00

    1.696,00

    672

     

       5.001 - 10.000  kg a kadar

    2.262,00

    1.922,00

    902

     

       10.001 - 20.000  kg a kadar

    2.717,00

    2.262,00

    1.357,00

     

       20.001 kg ve yukarısı

    3.399,00

    2.717,00

    1.580,00

     

    C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 5 yaş

    6 - 10 yaş

    11 ve yukarı yaş

     Uçak ve helikopterler

       1.150 kg a kadar

    12.616,00

    10.089,00

    7.566,00

    6.051,00

       1.151 -   1.800 kg a kadar

    18.929,00

    15.139,00

    11.355,00

    9.083,00

       1.801 -   3.000 kg a kadar

    25.241,00

    20.192,00

    15.139,00

    12.113,00

       3.001 -   5.000 kg a kadar

    31.554,00

    25.241,00

    18.929,00

    15.139,00

       5.001 - 10.000 kg a kadar

    37.866,00

    30.291,00

    22.716,00

    18.171,00

       10.001 - 20.000 kg a kadar

    44.178,00

    35.341,00

    26.502,00

    21.197,00

       20.001 kg ve yukarısı

    50.489,00

    40.388,00

    30.291,00

    24.232,00

    Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

     

    46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

    01 Ocak 2015 tarhinden itibaren;

    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    (I) Sayılı Tarife

    Motor Silindir Hacmi (cm³)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     

    1 - 3 yaş

    4 - 6 yaş

    7 - 11 yaş

    12 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

     
     

    1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

     

    1300 cm³ ve aşağısı

    591,00

    412,00

    231,00

    175,00

    63,00

     

    1301 - 1600 cm³ e kadar

    945,00

    709,00

    412,00

    291,00

    112,00

     

    1601 - 1800 cm³ e kadar

    1.667,00

    1.304,00

    768

    469

    182

     

    1801 - 2000 cm³ e kadar

    2.626,00

    2.024,00

    1.189,00

    709

    280

     

    2001 - 2500 cm³ e kadar

    3.939,00

    2.860,00

    1.787,00

    1.068,00

    423

     

    2501 - 3000 cm³ e kadar

    5.491,00

    4.777,00

    2.985,00

    1.607,00

    591

     

    3001 - 3500 cm³ e kadar

    8.362,00

    7.524,00

    4.533,00

    2.263,00

    831

     

    3501 - 4000 cm³ e kadar

    13.147,00

    11.352,00

    6.686,00

    2.985,00

    1.189,00

     

    4001 cm³ ve yukarısı

    21.516,00

    16.135,00

    9.556,00

    4.296,00

    1.667,00

     

    2-Motosikletler

     

    100 - 250 cm³ e kadar

    112,00

    85,00

    63,00

    40,00

    17,00

     

    251 - 650 cm³ e kadar

    231,00

    175,00

    112,00

    63,00

    40,00

     

    651 - 1200 cm³ e kadar

    591,00

    352,00

    175,00

    112,00

    63,00

     

    1201 cm³ ve yukarısı

    1429,00

    945,00

    591,00

    469,00

    231,00

     

    B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    (II) Sayılı Tarife

    Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     

    1 - 6 yaş

    7 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

    1) Minibüs

    709

    469

    231

    2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

    1900 cm³ ve aşağısı

    945,00

    591,00

    352,00

    1901 cm³ ve yukarısı

    1429,00

    945,00

    591,00

    3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

    25 kişiye kadar

    1.787,00

    1.068,00

    469,00

    26 - 35 kişiye kadar

    2.143,00

    1.787,00

    709,00

    36 - 45 kişiye kadar

    2.384,00

    2.024,00

    945,00

    46 kişi ve yukarısı

    2.860,00

    2.384,00

    1.429,00

    4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

    1.500 kg a kadar

    637,00

    423,00

    209,00

    1.501 - 3.500 kg a kadar

    1286,00

    746,00

    423,00

    3.501 - 5.000 kg a kadar

    1930,00

    1607,00

    637,00

    5.001 - 10.000 kg a kadar

    2143,00

    1821,00

    855,00

    10.001 - 20.000 kg a kadar

    2574,00

    2143,00

    1286,00

    20.001 kg ve yukarısı

    3220,00

    2574,00

    1497,00

    C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    (IV) Sayılı Tarife

    Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 5 yaş

    6 - 10 yaş

    11 ve yukarı yaş

    Uçak ve helikopterler

    1.150 kg a kadar

    11.950,00

    9.556,00

    7.167,00

    5.732,00

    1.151 - 1.800 kg a kadar

    17.929,00

    14.339,00

    10.755,00

    8.603,00

    1.801 - 3.000 kg a kadar

    23.907,00

    19.125,00

    14.339,00

    11.473,00

    3.001 - 5.000 kg a kadar

    29.887,00

    23.907,00

    17.929,00

    14.339,00

    5.001 - 10.000 kg a kadar

    35.865,00

    28.691,00

    21.516,00

    17.211,00

    10.001 - 20.000 kg a kadar

    41.844,00

    33.474,00

    25.102,00

    20.077,00

    20.001 kg ve yukarısı

    47.821,00

    38.254,00

    28.691,00

    22.952,00

    197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanacaktır.    01.01. 2014 den İtibaren;
     

    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (I) SAYILI TARİFE

     

     

     

    Motor Silindir Hacmi (cm³)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     

    1 - 3 yaş

    4 - 6 yaş

    7 - 11 yaş

    12 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

     
     

    1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

     

    1300 cm³ ve aşağısı

    537,00

    375,00

    210,00

    159,00

    58,00

     

    1301 - 1600 cm³ e kadar

    859,00

    644,00

    375,00

    265,00

    102,00

     

    1601 - 1800 cm³ e kadar

    1.514,00

    1.185,00

    698,00

    426,00

    166,00

     

    1801 - 2000 cm³ e kadar

    2.385,00

    1.839,00

    1.080,00

    644,00

    255,00

     

    2001 - 2500 cm³ e kadar

    3.578,00

    2.598,00

    1.623,00

    970,00

    385,00

     

    2501 - 3000 cm³ e kadar

    4.987,00

    4.339,00

    2.711,00

    1.460,00

    537,00

     

    3001 - 3500 cm³ e kadar

    7.595,00

    6.834,00

    4.117,00

    2.056,00

    755,00

     

    3501 - 4000 cm³ e kadar

    11.940,00

    10.310,00

    6.073,00

    2.711,00

    1.080,00

     

    4001 cm³ ve yukarısı

    19.541,00

    14.654,00

    8.679,00

    3.902,00

    1.514,00

     

    2-Motosikletler

     

    100 - 250 cm³ e kadar

    102,00

    78,00

    58,00

    37,00

    16,00

     

    251 - 650 cm³ e kadar

    210,00

    159,00

    102,00

    58,00

    37,00

     

    651 - 1200 cm³ e kadar

    537,00

    320,00

    159,00

    102,00

    58,00

     

    1201 cm³ ve yukarısı

    1.298,00

    859,00

    537,00

    426,00

    210,00

     

     

     

     

     

    B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (II) SAYILI TARİFE

     

     

    Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

    Azami Toplam Ağırlık

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 6 yaş

    7 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

    1) Minibüs

    644,00

    426,00

    210,00

    2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

    1900 cm³ ve aşağısı

    859,00

    537,00

    320,00

    1901 cm³ ve yukarısı

    1.298,00

    859,00

    537,00

    3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

    25 kişiye kadar

    1.623,00

    970,00

    426,00

    26 - 35 kişiye kadar

    1.947,00

    1.623,00

    644,00

    36 - 45 kişiye kadar

    2.166,00

    1.839,00

    859,00

    46 kişi ve yukarısı

    2.598,00

    2.166,00

    1.298,00

    4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

    1.500 kg a kadar

    579,00

    385,00

    190,00

    1.501 - 3.500 kg a kadar

    1.168,00

    678,00

    385,00

    3.501 - 5.000 kg a kadar

    1.753,00

    1.460,00

    579,00

    5.001 - 10.000 kg a kadar

    1.947,00

    1.654,00

    777,00

    10.001 - 20.000 kg a kadar

    2.338,00

    1.947,00

    1.168,00

    20.001 kg ve yukarısı

    2.925,00

    2.338,00

    1.360,00

     

    C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

    D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

     

     


    (IV) SAYILI TARİFE
     

     

    Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 5 yaş

    6 - 10 yaş

    11 ve yukarı yaş

    Uçak ve helikopterler

    1.150 kg a kadar

    10.853,00

    8.679,00

    6.509,00

    5.206,00

    1.151 - 1.800 kg a kadar

    16.283,00

    13.023,00

    9.768,00

    7.814,00

    1.801 - 3.000 kg a kadar

    21.712,00

    17.369,00

    13.023,00

    10.420,00

    3.001 - 5.000 kg a kadar

    27.143,00

    21.712,00

    16.283,00

    13.023,00

    5.001 - 10.000 kg a kadar

    32.572,00

    26.057,00

    19.541,00

    15.631,00

    10.001 - 20.000 kg a kadar

    38.002,00

    30.401,00

    22.798,00

    18.234,00

    20.001 kg ve yukarısı

    43.431,00

    34.742,00

    26.057,00

    20.845,00

     

    5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.    01.01. 2013 den İtibaren;

    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (I) SAYILI TARİFE

     

     

    Motor Silindir Hacmi (cm³)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     

    1 - 3 yaş

    4 - 6 yaş

    7 - 11 yaş

    12 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

     
     

    1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

     

    1300 cm³ ve aşağısı

    517,00

    361,00

    203,00

    153,00

    56,00

     

    1301 - 1600 cm³ e kadar

    827,00

    620,00

    361,00

    255,00

    99,00

     

    1601 - 1800 cm³ e kadar

    1.457,00

    1.141,00

    672,00

    410,00

    160,00

     

    1801 - 2000 cm³ e kadar

    2.295,00

    1.770,00

    1.040,00

    620,00

    246,00

     

    2001 - 2500 cm³ e kadar

    3.443,00

    2.500,00

    1.562,00

    934,00

    371,00

     

    2501 - 3000 cm³ e kadar

    4.799,00

    4.175,00

    2.609,00

    1.405,00

    517,00

     

    3001 - 3500 cm³ e kadar

    7.308,00

    6.576,00

    3.962,00

    1.979,00

    727,00

     

    3501 - 4000 cm³ e kadar

    11.489,00

    9.921,00

    5.844,00

    2.609,00

    1.040,00

     

    4001 cm³ ve yukarısı

    18.803,00

    14.100,00

    8.351,00

    3.755,00

    1.457,00

     

    2-Motosikletler

     

    100 - 250 cm³ e kadar

    99,00

    76,00

    56,00

    36,00

    16,00

     

    251 - 650 cm³ e kadar

    203,00

    153,00

    99,00

    56,00

    36,00

     

    651 - 1200 cm³ e kadar

    517,00

    308,00

    153,00

    99,00

    56,00

     

    1201 cm³ ve yukarısı

    1.249,00

    827,00

    517,00

    410,00

    203,00

     

     

     

     

    B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (II) SAYILI TARİFE

     

     

    Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

    Azami Toplam Ağırlık

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 6 yaş

    7 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

    1) Minibüs

    620,00

    410,00

    203,00

    2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

    1900 cm³ ve aşağısı

    827,00

    517,00

    308,00

    1901 cm³ ve yukarısı

    1.249,00

    827,00

    517,00

    3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

    25 kişiye kadar

    1.562,00

    934,00

    410,00

    26 - 35 kişiye kadar

    1.874,00

    1.562,00

    620,00

    36 - 45 kişiye kadar

    2.085,00

    1.770,00

    827,00

    46 kişi ve yukarısı

    2.500,00

    2.085,00

    1.249,00

    4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

    1.500 kg. a kadar

    558,00

    371,00

    183,00

    1.501 - 3.500 kg a kadar

    1.124,00

    653,00

    371,00

    3.501 - 5.000 kg a kadar

    1.687,00

    1.405,00

    558,00

    5.001 - 10.000 kg a kadar

    1.874,00

    1.592,00

    748,00

    10.001 - 20.000 kg a kadar

    2.250,00

    1.874,00

    1.124,00

    20.001 kg ve yukarısı

    2.815,00

    2.250,00

    1.309,00

     

    C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

    D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

     

     


    (IV) SAYILI TARİFE
     

     

    Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 5 yaş

    6 - 10 yaş

    11 ve yukarı yaş

    Uçak ve helikopterler

    1.150 kg a kadar

    10.443,00

    8.351,00

    6.263,00

    5.010,00

    1.151 - 1.800 kg. a kadar

    15.668,00

    12.531,00

    9.399,00

    7.519,00

    1.801 - 3.000 kg. a kadar

    20.891,00

    16.713,00

    12.531,00

    10.026,00

    3.001 - 5.000 kg. a kadar

    26.117,00

    20.891,00

    15.668,00

    12.531,00

    5.001 - 10.000 kg. a kadar

    31.341,00

    25.072,00

    18.803,00

    15.040,00

    10.001 - 20.000 kg. a kadar

    36.565,00

    29.252,00

    21.936,00

    17.545,00

    20.001 kg. ve yukarısı

    41.789,00

    33.429,00

    25.072,00

    20.057,00

     

    5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.    01.01. 2012 den İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
     
    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
     
    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
     
    (I) SAYILI TARİFE
     

    Motor Silindir Hacmi (cm³)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

     

    1 - 3 yaş

    4 - 6 yaş

    7 - 11 yaş

    12 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

     
     

    1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

     

    1300 cm³ ve aşağısı

    480,00 TL

    335,00 TL

    189,00 TL

    142,00 TL

    52,00 TL

     

    1301 - 1600 cm³ e kadar

    768,00 TL

    576,00 TL

    335,00 TL

    237,00 TL

    92,00 TL

     

    1601 - 1800 cm³ e kadar

    1.352,00 TL

    1.059,00 TL

    624,00 TL

    381,00 TL

    149,00 TL

     

    1801 - 2000 cm³ e kadar

    2.129,00 TL

    1.642,00 TL

    965,00 TL

    576,00 TL

    229,00 TL

     

    2001 - 2500 cm³ e kadar

    3.194,00 TL

    2.320,00 TL

    1.449,00 TL

    867,00 TL

    345,00 TL

     

    2501 - 3000 cm³ e kadar

    4.452,00 TL

    3.873,00 TL

    2.421,00 TL

    1.304,00 TL

    480,00 TL

     

    3001 - 3500 cm³ e kadar

    6.780,00 TL

    6.101,00 TL

    3.676,00 TL

    1.836,00 TL

    675,00 TL

     

    3501 - 4000 cm³ e kadar

    10.658,00 TL

    9.204,00 TL

    5.422,00 TL

    2.421,00 TL

    965,00 TL

     

    4001 cm³ ve yukarısı

    17.443,00 TL

    13.080,00 TL

    7.747,00 TL

    3.484,00 TL

    1.352,00 TL

     

    2-Motosikletler

     

    100 - 250 cm³ e kadar

    92,00 TL

    71,00 TL

    52,00 TL

    34,00 TL

    15,00 TL

     

    251 - 650 cm³ e kadar

    189,00 TL

    142,00 TL

    92,00 TL

    52,00 TL

    34,00 TL

     

    651 - 1200 cm³ e kadar

    480,00 TL

    286,00 TL

    142,00 TL

    92,00 TL

    52,00 TL

     

    1201 cm³ ve yukarısı

    1.159,00 TL

    768,00 TL

    480,00 TL

    381,00 TL

    189,00 TL

     


    B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
     
    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
     
    (II) SAYILI TARİFE

    Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

    Azami Toplam Ağırlık

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 6 yaş

    7 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

    1) Minibüs

    576,00

    381,00

    189,00

    2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

    1900 cm³ ve aşağısı

    768,00

    480,00

    286,00

    1901 cm³ ve yukarısı

    1.159,00

    768,00

    480,00

    3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

    25 kişiye kadar

    1.449,00

    867,00

    381,00

    26 - 35 kişiye kadar

    1.739,00

    1.449,00

    576,00

    36 - 45 kişiye kadar

    1.935,00

    1.642,00

    768,00

    46 kişi ve yukarısı

    2.320,00

    1.935,00

    1.159,00

    4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

    1.500 kg. a kadar

    518,00

    345,00

    170,00

    1.501 - 3.500 kg a kadar

    1.043,00

    606,00

    345,00

    3.501 - 5.000 kg a kadar

    1.565,00

    1.304,00

    518,00

    5.001 - 10.000 kg a kadar

    1.739,00

    1.477,00

    694,00

    10.001 - 20.000 kg a kadar

    2.088,00

    1.739,00

    1.043,00

    20.001 kg ve yukarısı

    2.612,00

    2.088,00

    1.215,00


    C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
     
    5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

    D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (IV) SAYILI TARİFE

    Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 5 yaş

    6 - 10 yaş

    11 ve yukarı yaş

    Uçak ve helikopterler

    1.150 kg a kadar

    9.688,00 

    7.747,00

    5.810,00

    4.648,00

    1.151 - 1.800 kg. a kadar

    14.535,00

    11.625,00

    8.719,00

    6.975,00

    1.801 - 3.000 kg. a kadar

    19.380,00

    15.504,00

    11.625,00

    9.301,00

    3.001 - 5.000 kg. a kadar

    24.228,00

    19.380,00

    14.535,00

    11.625,00

    5.001 - 10.000 kg. a kadar

    26.369,00

    21.094,00

    15.820,00

    13.952,00

    10.001 - 20.000 kg. a kadar

    33.920,00

    27.136,00

    20.349,00

    16.276,00

    20.001 kg. ve yukarısı

    38.766,00

    31.011,00

    23.258,00

    18.606,00    01.01. 2011 den İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
     
    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (I) SAYILI TARİFE

    Motor Silindir Hacmi (cm³)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 6 yaş

    7 - 11 yaş

    12 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

    1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

    1300 cm³ ve aşağısı

    436,00

    304,00

    172,00

    129,00

    48,00

    1301 - 1600 cm³ e kadar

    697,00

    523,00

    304,00

    215,00

    84,00

    1601 - 1800 cm³ e kadar

    1.227,00

    961,00

    566,00

    346,00

    136,00

    1801 - 2000 cm³ e kadar

    1.931,00

    1.490,00

    876,00

    523,00

    208,00

    2001 - 2500 cm³ e kadar

    2.897,00

    2.105,00

    1.315,00

    787,00

    313,00

    2501 - 3000 cm³ e kadar

    4.038,00

    3.513,00

    2.196,00

    1.183,00

    436,00

    3001 - 3500 cm³ e kadar

    6.150,00

    5.534,00

    3.334,00

    1.666,00

    613,00

    3501 - 4000 cm³ e kadar

    9.667,00

    8.348,00

    4.918,00

    2.196,00

    876,00

    4001 cm³ ve yukarısı

    15.820,00

    11.863,00

    7.027,00

    3.160,00

    1.227,00

    2-Motosikletler

    100 - 250 cm³ e kadar

    84,00

    65,00

    48,00

    31,00

    14,00

    251 - 650 cm³ e kadar

    172,00

    129,00

    84,00

    48,00

    31,00

    651 - 1200 cm³ e kadar

    436,00

    260,00

    129,00

    84,00

    48,00

    1201 cm³ ve yukarısı

    1.052,00

    697,00

    436,00

    346,00

    172,00

     

    B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (II) SAYILI TARİFE

    Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

    Azami Toplam Ağırlık

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 6 yaş

    7 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

    1) Minibüs

    523,00

    346,00

    172,00

    2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

    1900 cm³ ve aşağısı

    697,00

    436,00

    260,00

    1901 cm³ ve yukarısı

    1.052,00

    697,00

    436,00

    3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

    25 kişiye kadar

    1.315,00

    787,00

    346,00

    26 - 35 kişiye kadar

    1.578,00

    1.315,00

    523,00

    36 - 45 kişiye kadar

    1.755,00

    1.490,00

    697,00

    46 kişi ve yukarısı

    2.105,00

    1.755,00

    1.052,00

    4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

    1.500 kg. a kadar

    470,00

    313,00

    155,00

    1.501 - 3.500 kg a kadar

    946,00

    550,00

    313,00

    3.501 - 5.000 kg a kadar

    1.420,00

    1.183,00

    470,00

    5.001 - 10.000 kg a kadar

    1.578,00

    1.340,00

    630,00

    10.001 - 20.000 kg a kadar

    1.894,00

    1.578,00

    946,00

    20.001 kg ve yukarısı

    2.369,00

    1.894,00

    1.102,00


    C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

    D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

    Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (IV) SAYILI TARİFE
     

    Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 5 yaş

    6 - 10 yaş

    11 ve yukarı yaş

    Uçak ve helikopterler

    1.150 kg a kadar

    8.787,00

    7.027,00

    5.270,00

    4.216,00

    1.151 - 1.800 kg. a kadar

    13.183,00

    10.544,00

    7.908,00

    6.326,00

    1.801 - 3.000 kg. a kadar

    17.577,00

    14.062,00

    10.544,00

    8.436,00

    3.001 - 5.000 kg. a kadar

    21.974,00

    17.577,00

    13.183,00

    10.544,00

    5.001 - 10.000 kg. a kadar

    26.369,00

    21.094,00

    15.820,00

    12.654,00

    10.001 - 20.000 kg. a kadar

    30.764,00

    24.611,00

    18.456,00

    14.762,00

    20.001 kg. ve yukarısı

    35.159,00

    28.126,00

    21.094,00

    16.875,00

     

    5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.

    01.01. 2010 dan İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
     
    A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

     

    (I) SAYILI TARİFE

     

    Motor Silindir Hacmi (cm³)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 6 yaş

    7 - 11 yaş

    12 - 15 yaş

    16 ve

    yukarı yaş

    1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

    1300 cm³ ve aşağısı

    405,00

    283,00

    160,00

    120,00

    45,00

    1301 - 1600 cm³ e kadar

    648,00

    486,00

    283,00

    200,00

    78,00

    1601 - 1800 cm³ e kadar

    1.140,00

    893,00

    526,00

    322,00

    127,00

    1801 - 2000 cm³ e kadar

    1.793,00

    1.384,00

    814,00

    486,00

    194,00

    2001 - 2500 cm³ e kadar

    2.690,00

    1.955,00

    1.221,00

    731,00

    291,00

    2501 - 3000 cm³ e kadar

    3.750,00

    3.262,00

    2.039,00

    1.099,00

    405,00

    3001 - 3500 cm³ e kadar

    5.711,00

    5.139,00

    3.096,00

    1.547,00

    570,00

    3501 - 4000 cm³ e kadar

    8.976,00

    7.752,00

    4.567,00

    2.039,00

    814,00

    4001 cm³ ve yukarısı

    14.689,00

    11.015,00

    6.525,00

    2.935,00

    1.140,00

    2-Motosikletler

    100 - 250 cm³ e kadar

    78,00

    61,00

    45,00

    29,00

    13,00

    251 - 650 cm³ e kadar

    160,00

    120,00

    78,00

    45,00

    29,00

    651 - 1200 cm³ e kadar

    405,00

    242,00

    120,00

    78,00

    45,00

    1201 cm³ ve yukarısı

    977,00

    648,00

    405,00

    322,00

    160,00

     

    B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

     

    (II) SAYILI TARİFE

     

    Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

     

    Azami Toplam Ağırlık

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 6 yaş

    7 - 15 yaş

    16 ve yukarı yaş

    1) Minibüs

    486,00

    322,00

    160,00

    2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

    1900 cm³ ve aşağısı

    648,00

    405,00

    242,00

    1901 cm³ ve yukarısı

    977,00

    648,00

    405,00

    3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

    25 kişiye kadar

    1.221,00

    731,00

    322,00

    26 - 35 kişiye kadar

    1.466,00

    1.221,00

    486,00

    36 - 45 kişiye kadar

    1.630,00

    1.384,00

    648,00

    46 kişi ve yukarısı

    1.955,00

    1.630,00

    977,00

    4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

    1.500 kg. a kadar

    437,00

    291,00

    144,00

    1.501 - 3.500 kg a kadar

    879,00

    511,00

    291,00

    3.501 - 5.000 kg a kadar

    1.319,00

    1.099,00

    437,00

    5.001 - 10.000 kg a kadar

    1.466,00

    1.245,00

    585,00

    10.001 - 20.000 kg a kadar

    1.759,00

    1.466,00

    879,00

    20.001 kg ve yukarısı

    2.200,00

    1.759,00

    1.024,00

     

    C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

     

    D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

     

    Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

    (IV) SAYILI TARİFE

     

    Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    1 - 3 yaş

    4 - 5 yaş

    6 - 10 yaş

    11 ve yukarı yaş

    Uçak ve helikopterler

    1.150 kg a kadar

    8.159,00

    6.525,00

    4.894,00

    3.915,00

    1.151 - 1.800 kg. a kadar

    12.241,00

    9.791,00

    7.343,00

    5.874,00

    1.801 - 3.000 kg. a kadar

    16.321,00

    13.057,00

    9.791,00

    7.833,00

    3.001 - 5.000 kg. a kadar

    20.403,00

    16.321,00

    12.241,00

    9.791,00

    5.001 - 10.000 kg. a kadar

    24.484,00

    19.586,00

    14.689,00

    11.750,00

    10.001 - 20.000 kg. a kadar

    28.565,00

    22.852,00

    17.137,00

    13.707,00

    20.001 kg. ve yukarısı

    32.646,00

    26.116,00

    19.586,00

    15.669,00

     
    what makes people cheat my wife cheated on me now what read here
    what makes people cheat how do i know if my wife has cheated read here
    what makes a husband cheat when married men cheat click here
    why women cheat on men my girl friend cheated on me how many guys cheat
    go women cheat husband how many women cheat on husbands
    go online unfaithful wife
    go click here read
    history of hiv and aids how aids is transmitted early signs of hiv in men
    mycoplasma pneumoniae test hiv facts and myths where can i get a free std test
    aids symptoms in men symptoms for aids statistics on hiv
    how can people cheat do all women cheat how to know if wife has cheated
    how to cheat wife husbands who cheat men who have affairs
    spy cell app to spy on phone hidden android spy app
    chlamydia rapid test symptoms chlamydia chlamydia symptoms in throat
    symptoms of hiv infection go hiv aids causes
    home aids test nav-connector.com what are the chances of getting hiv
    what is the symptoms of hiv click symptoms of hiv rash
    android phone spy software link sms spy free
    cell phone monitoring crossbordercapital.com free spy software for android
    should abortion be illegal blog.gobiztech.com how abortions work
    why do married men cheat on their wives catching a cheater wifes that cheat
    top spy apps android link text message spy apps
    how is aids caused link what are the symptoms of aids
    why do married men cheat open married affairs
    causes of hiv what is hiv symptoms treatments for aids/hiv
    hiv aids symptoms symptom of hiv how is hiv transmitted
    picture of aids open treatment of hiv
    did my girlfriend cheat link did my girlfriend cheat
    how to get your boyfriend to cheat on you my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated
    why does my boyfriend cheat turbofish.com should i tell my boyfriend i cheated
    did my husband cheat site why does my husband cheat
    my wife cheated on me now what do i do married and wanting to cheat cheat on your spouse
    my virtual girlfriend cheats help me find a girlfriend my girlfriend cheated on me with her ex
    will my girlfriend cheat maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com my girlfriend cheated on me what do i do
    how to cheat on wife catching a cheater dating site for married people
    girlfriend cheated on me with her ex maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com my girlfriend cheated on me what do i do
    will my husband cheat crossbordercapital.com how many women cheat on their husbands
    dating a married woman my husband cheated cheaters caught
    married men having affairs tracyawheeler.com married men cheat with men
    abortion 12 weeks pregnant abortion clinic dallas tx abortion clinics in orange county
    prescription savings card blog.developer2blog.com photo code walgreens
    walgreens prescription coupons walgreens photo codes prescription drugs discount cards
    free printable coupons mesutcakir.com.tr walgreen online coupons
    coupon prescription coupons for free rhoads pharmacy coupons
    coupon code walgreens photo read medication coupons printable
Arama Motoru
Günün Videosu
GAZETE MANŞETLERİ
YÖNETİM
ZİYARETÇİLER
Bugün: 100
Toplam: 849843