Motorlu Taiıtlar Tarifesi-2017

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 2014

  Motorlu Taşıtlar Tarifesi-2017

   

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesi şöyle oluştu;

   

   

  01 Ocak 2017 tarhinden itibaren;

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi  (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   
   

   1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

   

   1300 cm³ ve aşağısı

  646,00

  450,00

  252,00

  191,00

  68,00

   

   1301 - 1600 cm³ e kadar

  1.035,00

  776,00

  450,00

  318,00

  122,00

   

   1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.827,00

  1.428,00

  841,00

  513,00

  199,00

   

   1801 - 2000 cm³ e kadar

  2.878,00

  2.217,00

  1.303,00

  776,00

  306,00

   

   2001 - 2500 cm³ e kadar

  4.317,00

  3.134,00

  1.958,00

  1.170,00

  463,00

   

   2501 - 3000 cm³ e kadar

  6.019,00

  5.236,00

  3.271,00

  1.760,00

  646,00

   

   3001 - 3500 cm³ e kadar

  9.166,00

  8.247,00

  4.968,00

  2.480,00

  910,00

   

   3501 - 4000 cm³ e kadar

  14.411,00

  12.444,00

  7.329,00

  3.271,00

  1.303,00

   

   4001 cm³ ve yukarısı

  23.586,00

  17.687,00

  10.475,00

  4.708,00

  1.827,00

   

   2-Motosikletler

   

     100 -   250 cm³ e kadar

  122,00

  92,00

  68,00

  43,00

  17,00

   

     251 -   650 cm³ e kadar

  252,00

  191,00

  122,00

  68,00

  43,00

   

     651 -  1200 cm³ e kadar

  646,00

  385,00

  191,00

  122,00

  68,00

   

    1201 cm³ ve yukarısı

  1.565,00

  1.035,00

  646,00

  513,00

  252,00

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   
   

  Azami Toplam Ağırlık

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   

   1) Minibüs

  776,00

  513,00

  252,00

   

   2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

   

    1900 cm³ ve aşağısı

  1.035,00

  646,00

  385,00

   

    1901 cm³ ve yukarısı

  1.565,00

  1.035,00

  646,00

   

   3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

   

    25 kişiye kadar

  1.958,00

  1.170,00

  513,00

   

    26 - 35  kişiye kadar

  2.348,00

  1.958,00

  776,00

   

    36 - 45  kişiye kadar

  2.613,00

  2.217,00

  1.035,00

   

    46 kişi ve yukarısı

  3.134,00

  2.613,00

  1.565,00

   

   4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   

     1.500 kg a kadar

  697,00

  463,00

  228,00

   

     1.501 -   3.500  kg a kadar

  1.408,00

  817,00

  463,00

   

     3.501 -   5.000  kg a kadar

  2.115,00

  1.760,00

  697,00

   

     5.001 - 10.000  kg a kadar

  2.348,00

  1.995,00

  936,00

   

     10.001 - 20.000  kg a kadar

  2.821,00

  2.348,00

  1.408,00

   

     20.001 kg ve yukarısı

  3.529,00

  2.821,00

  1.640,00

   

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 5 yaş

  6 - 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

   Uçak ve helikopterler

     1.150 kg a kadar

  13.099,00

  10.475,00

  7.855,00

  6.282,00

     1.151 -   1.800 kg a kadar

  19.653,00

  15.718,00

  11.789,00

  9.430,00

     1.801 -   3.000 kg a kadar

  26.207,00

  20.965,00

  15.718,00

  12.576,00

     3.001 -   5.000 kg a kadar

  32.762,00

  26.207,00

  19.653,00

  15.718,00

     5.001 - 10.000 kg a kadar

  39.316,00

  31.451,00

  23.586,00

  18.866,00

     10.001 - 20.000 kg a kadar

  45.870,00

  36.694,00

  27.517,00

  22.008,00

     20.001 kg ve yukarısı

  52.422,00

  41.934,00

  31.451,00

  25.160,00

   

  01 Ocak 2016 tarhinden itibaren;

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi  (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   
   

   1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

   

   1300 cm³ ve aşağısı

  623

  434

  243

  184

  66

   

   1301 - 1600 cm³ e kadar

  997

  748

  434

  307

  118

   

   1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.760,00

  1.376,00

  810

  495

  192

   

   1801 - 2000 cm³ e kadar

  2.772,00

  2.136,00

  1.255,00

  748

  295

   

   2001 - 2500 cm³ e kadar

  4.158,00

  3.019,00

  1.886,00

  1.127,00

  446

   

   2501 - 3000 cm³ e kadar

  5.797,00

  5.043,00

  3.151,00

  1.696,00

  623

   

   3001 - 3500 cm³ e kadar

  8.828,00

  7.943,00

  4.785,00

  2.389,00

  877

   

   3501 - 4000 cm³ e kadar

  13.880,00

  11.985,00

  7.059,00

  3.151,00

  1.255,00

   

   4001 cm³ ve yukarısı

  22.716,00

  17.035,00

  10.089,00

  4.535,00

  1.760,00

   

   2-Motosikletler

   

     100 -   250 cm³ e kadar

  118

  89

  66

  42

  17

   

     251 -   650 cm³ e kadar

  243

  184

  118

  66

  42

   

     651 -  1200 cm³ e kadar

  623

  371

  184

  118

  66

   

    1201 cm³ ve yukarısı

  1.508,00

  997

  623

  495

  243

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   
   

  Azami Toplam Ağırlık

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   

   1) Minibüs

  748

  495

  243

   

   2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

   

    1900 cm³ ve aşağısı

  997

  623

  371

   

    1901 cm³ ve yukarısı

  1.508,00

  997

  623

   

   3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

   

    25 kişiye kadar

  1.886,00

  1.127,00

  495

   

    26 - 35  kişiye kadar

  2.262,00

  1.886,00

  748

   

    36 - 45  kişiye kadar

  2.517,00

  2.136,00

  997

   

    46 kişi ve yukarısı

  3.019,00

  2.517,00

  1.508,00

   

   4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   

     1.500 kg a kadar

  672

  446

  220

   

     1.501 -   3.500  kg a kadar

  1.357,00

  787

  446

   

     3.501 -   5.000  kg a kadar

  2.037,00

  1.696,00

  672

   

     5.001 - 10.000  kg a kadar

  2.262,00

  1.922,00

  902

   

     10.001 - 20.000  kg a kadar

  2.717,00

  2.262,00

  1.357,00

   

     20.001 kg ve yukarısı

  3.399,00

  2.717,00

  1.580,00

   

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 5 yaş

  6 - 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

   Uçak ve helikopterler

     1.150 kg a kadar

  12.616,00

  10.089,00

  7.566,00

  6.051,00

     1.151 -   1.800 kg a kadar

  18.929,00

  15.139,00

  11.355,00

  9.083,00

     1.801 -   3.000 kg a kadar

  25.241,00

  20.192,00

  15.139,00

  12.113,00

     3.001 -   5.000 kg a kadar

  31.554,00

  25.241,00

  18.929,00

  15.139,00

     5.001 - 10.000 kg a kadar

  37.866,00

  30.291,00

  22.716,00

  18.171,00

     10.001 - 20.000 kg a kadar

  44.178,00

  35.341,00

  26.502,00

  21.197,00

     20.001 kg ve yukarısı

  50.489,00

  40.388,00

  30.291,00

  24.232,00

  Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

   

  46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

  01 Ocak 2015 tarhinden itibaren;

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   
   

  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

   

  1300 cm³ ve aşağısı

  591,00

  412,00

  231,00

  175,00

  63,00

   

  1301 - 1600 cm³ e kadar

  945,00

  709,00

  412,00

  291,00

  112,00

   

  1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.667,00

  1.304,00

  768

  469

  182

   

  1801 - 2000 cm³ e kadar

  2.626,00

  2.024,00

  1.189,00

  709

  280

   

  2001 - 2500 cm³ e kadar

  3.939,00

  2.860,00

  1.787,00

  1.068,00

  423

   

  2501 - 3000 cm³ e kadar

  5.491,00

  4.777,00

  2.985,00

  1.607,00

  591

   

  3001 - 3500 cm³ e kadar

  8.362,00

  7.524,00

  4.533,00

  2.263,00

  831

   

  3501 - 4000 cm³ e kadar

  13.147,00

  11.352,00

  6.686,00

  2.985,00

  1.189,00

   

  4001 cm³ ve yukarısı

  21.516,00

  16.135,00

  9.556,00

  4.296,00

  1.667,00

   

  2-Motosikletler

   

  100 - 250 cm³ e kadar

  112,00

  85,00

  63,00

  40,00

  17,00

   

  251 - 650 cm³ e kadar

  231,00

  175,00

  112,00

  63,00

  40,00

   

  651 - 1200 cm³ e kadar

  591,00

  352,00

  175,00

  112,00

  63,00

   

  1201 cm³ ve yukarısı

  1429,00

  945,00

  591,00

  469,00

  231,00

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (II) Sayılı Tarife

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1) Minibüs

  709

  469

  231

  2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

  945,00

  591,00

  352,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  1429,00

  945,00

  591,00

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

  1.787,00

  1.068,00

  469,00

  26 - 35 kişiye kadar

  2.143,00

  1.787,00

  709,00

  36 - 45 kişiye kadar

  2.384,00

  2.024,00

  945,00

  46 kişi ve yukarısı

  2.860,00

  2.384,00

  1.429,00

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

  1.500 kg a kadar

  637,00

  423,00

  209,00

  1.501 - 3.500 kg a kadar

  1286,00

  746,00

  423,00

  3.501 - 5.000 kg a kadar

  1930,00

  1607,00

  637,00

  5.001 - 10.000 kg a kadar

  2143,00

  1821,00

  855,00

  10.001 - 20.000 kg a kadar

  2574,00

  2143,00

  1286,00

  20.001 kg ve yukarısı

  3220,00

  2574,00

  1497,00

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (IV) Sayılı Tarife

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 5 yaş

  6 - 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

  Uçak ve helikopterler

  1.150 kg a kadar

  11.950,00

  9.556,00

  7.167,00

  5.732,00

  1.151 - 1.800 kg a kadar

  17.929,00

  14.339,00

  10.755,00

  8.603,00

  1.801 - 3.000 kg a kadar

  23.907,00

  19.125,00

  14.339,00

  11.473,00

  3.001 - 5.000 kg a kadar

  29.887,00

  23.907,00

  17.929,00

  14.339,00

  5.001 - 10.000 kg a kadar

  35.865,00

  28.691,00

  21.516,00

  17.211,00

  10.001 - 20.000 kg a kadar

  41.844,00

  33.474,00

  25.102,00

  20.077,00

  20.001 kg ve yukarısı

  47.821,00

  38.254,00

  28.691,00

  22.952,00

  197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanacaktır.  01.01. 2014 den İtibaren;
   

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (I) SAYILI TARİFE

   

   

   

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   
   

  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

   

  1300 cm³ ve aşağısı

  537,00

  375,00

  210,00

  159,00

  58,00

   

  1301 - 1600 cm³ e kadar

  859,00

  644,00

  375,00

  265,00

  102,00

   

  1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.514,00

  1.185,00

  698,00

  426,00

  166,00

   

  1801 - 2000 cm³ e kadar

  2.385,00

  1.839,00

  1.080,00

  644,00

  255,00

   

  2001 - 2500 cm³ e kadar

  3.578,00

  2.598,00

  1.623,00

  970,00

  385,00

   

  2501 - 3000 cm³ e kadar

  4.987,00

  4.339,00

  2.711,00

  1.460,00

  537,00

   

  3001 - 3500 cm³ e kadar

  7.595,00

  6.834,00

  4.117,00

  2.056,00

  755,00

   

  3501 - 4000 cm³ e kadar

  11.940,00

  10.310,00

  6.073,00

  2.711,00

  1.080,00

   

  4001 cm³ ve yukarısı

  19.541,00

  14.654,00

  8.679,00

  3.902,00

  1.514,00

   

  2-Motosikletler

   

  100 - 250 cm³ e kadar

  102,00

  78,00

  58,00

  37,00

  16,00

   

  251 - 650 cm³ e kadar

  210,00

  159,00

  102,00

  58,00

  37,00

   

  651 - 1200 cm³ e kadar

  537,00

  320,00

  159,00

  102,00

  58,00

   

  1201 cm³ ve yukarısı

  1.298,00

  859,00

  537,00

  426,00

  210,00

   

   

   

   

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (II) SAYILI TARİFE

   

   

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

  Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1) Minibüs

  644,00

  426,00

  210,00

  2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

  859,00

  537,00

  320,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  1.298,00

  859,00

  537,00

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

  1.623,00

  970,00

  426,00

  26 - 35 kişiye kadar

  1.947,00

  1.623,00

  644,00

  36 - 45 kişiye kadar

  2.166,00

  1.839,00

  859,00

  46 kişi ve yukarısı

  2.598,00

  2.166,00

  1.298,00

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

  1.500 kg a kadar

  579,00

  385,00

  190,00

  1.501 - 3.500 kg a kadar

  1.168,00

  678,00

  385,00

  3.501 - 5.000 kg a kadar

  1.753,00

  1.460,00

  579,00

  5.001 - 10.000 kg a kadar

  1.947,00

  1.654,00

  777,00

  10.001 - 20.000 kg a kadar

  2.338,00

  1.947,00

  1.168,00

  20.001 kg ve yukarısı

  2.925,00

  2.338,00

  1.360,00

   

  C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

  D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

   

   


  (IV) SAYILI TARİFE
   

   

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 5 yaş

  6 - 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

  Uçak ve helikopterler

  1.150 kg a kadar

  10.853,00

  8.679,00

  6.509,00

  5.206,00

  1.151 - 1.800 kg a kadar

  16.283,00

  13.023,00

  9.768,00

  7.814,00

  1.801 - 3.000 kg a kadar

  21.712,00

  17.369,00

  13.023,00

  10.420,00

  3.001 - 5.000 kg a kadar

  27.143,00

  21.712,00

  16.283,00

  13.023,00

  5.001 - 10.000 kg a kadar

  32.572,00

  26.057,00

  19.541,00

  15.631,00

  10.001 - 20.000 kg a kadar

  38.002,00

  30.401,00

  22.798,00

  18.234,00

  20.001 kg ve yukarısı

  43.431,00

  34.742,00

  26.057,00

  20.845,00

   

  5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.  01.01. 2013 den İtibaren;

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (I) SAYILI TARİFE

   

   

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   
   

  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

   

  1300 cm³ ve aşağısı

  517,00

  361,00

  203,00

  153,00

  56,00

   

  1301 - 1600 cm³ e kadar

  827,00

  620,00

  361,00

  255,00

  99,00

   

  1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.457,00

  1.141,00

  672,00

  410,00

  160,00

   

  1801 - 2000 cm³ e kadar

  2.295,00

  1.770,00

  1.040,00

  620,00

  246,00

   

  2001 - 2500 cm³ e kadar

  3.443,00

  2.500,00

  1.562,00

  934,00

  371,00

   

  2501 - 3000 cm³ e kadar

  4.799,00

  4.175,00

  2.609,00

  1.405,00

  517,00

   

  3001 - 3500 cm³ e kadar

  7.308,00

  6.576,00

  3.962,00

  1.979,00

  727,00

   

  3501 - 4000 cm³ e kadar

  11.489,00

  9.921,00

  5.844,00

  2.609,00

  1.040,00

   

  4001 cm³ ve yukarısı

  18.803,00

  14.100,00

  8.351,00

  3.755,00

  1.457,00

   

  2-Motosikletler

   

  100 - 250 cm³ e kadar

  99,00

  76,00

  56,00

  36,00

  16,00

   

  251 - 650 cm³ e kadar

  203,00

  153,00

  99,00

  56,00

  36,00

   

  651 - 1200 cm³ e kadar

  517,00

  308,00

  153,00

  99,00

  56,00

   

  1201 cm³ ve yukarısı

  1.249,00

  827,00

  517,00

  410,00

  203,00

   

   

   

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (II) SAYILI TARİFE

   

   

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

  Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1) Minibüs

  620,00

  410,00

  203,00

  2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

  827,00

  517,00

  308,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  1.249,00

  827,00

  517,00

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

  1.562,00

  934,00

  410,00

  26 - 35 kişiye kadar

  1.874,00

  1.562,00

  620,00

  36 - 45 kişiye kadar

  2.085,00

  1.770,00

  827,00

  46 kişi ve yukarısı

  2.500,00

  2.085,00

  1.249,00

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

  1.500 kg. a kadar

  558,00

  371,00

  183,00

  1.501 - 3.500 kg a kadar

  1.124,00

  653,00

  371,00

  3.501 - 5.000 kg a kadar

  1.687,00

  1.405,00

  558,00

  5.001 - 10.000 kg a kadar

  1.874,00

  1.592,00

  748,00

  10.001 - 20.000 kg a kadar

  2.250,00

  1.874,00

  1.124,00

  20.001 kg ve yukarısı

  2.815,00

  2.250,00

  1.309,00

   

  C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

  D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

   

   


  (IV) SAYILI TARİFE
   

   

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 5 yaş

  6 - 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

  Uçak ve helikopterler

  1.150 kg a kadar

  10.443,00

  8.351,00

  6.263,00

  5.010,00

  1.151 - 1.800 kg. a kadar

  15.668,00

  12.531,00

  9.399,00

  7.519,00

  1.801 - 3.000 kg. a kadar

  20.891,00

  16.713,00

  12.531,00

  10.026,00

  3.001 - 5.000 kg. a kadar

  26.117,00

  20.891,00

  15.668,00

  12.531,00

  5.001 - 10.000 kg. a kadar

  31.341,00

  25.072,00

  18.803,00

  15.040,00

  10.001 - 20.000 kg. a kadar

  36.565,00

  29.252,00

  21.936,00

  17.545,00

  20.001 kg. ve yukarısı

  41.789,00

  33.429,00

  25.072,00

  20.057,00

   

  5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.  01.01. 2012 den İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
   
  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
   
  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
   
  (I) SAYILI TARİFE
   

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

   

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

   
   

  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

   

  1300 cm³ ve aşağısı

  480,00 TL

  335,00 TL

  189,00 TL

  142,00 TL

  52,00 TL

   

  1301 - 1600 cm³ e kadar

  768,00 TL

  576,00 TL

  335,00 TL

  237,00 TL

  92,00 TL

   

  1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.352,00 TL

  1.059,00 TL

  624,00 TL

  381,00 TL

  149,00 TL

   

  1801 - 2000 cm³ e kadar

  2.129,00 TL

  1.642,00 TL

  965,00 TL

  576,00 TL

  229,00 TL

   

  2001 - 2500 cm³ e kadar

  3.194,00 TL

  2.320,00 TL

  1.449,00 TL

  867,00 TL

  345,00 TL

   

  2501 - 3000 cm³ e kadar

  4.452,00 TL

  3.873,00 TL

  2.421,00 TL

  1.304,00 TL

  480,00 TL

   

  3001 - 3500 cm³ e kadar

  6.780,00 TL

  6.101,00 TL

  3.676,00 TL

  1.836,00 TL

  675,00 TL

   

  3501 - 4000 cm³ e kadar

  10.658,00 TL

  9.204,00 TL

  5.422,00 TL

  2.421,00 TL

  965,00 TL

   

  4001 cm³ ve yukarısı

  17.443,00 TL

  13.080,00 TL

  7.747,00 TL

  3.484,00 TL

  1.352,00 TL

   

  2-Motosikletler

   

  100 - 250 cm³ e kadar

  92,00 TL

  71,00 TL

  52,00 TL

  34,00 TL

  15,00 TL

   

  251 - 650 cm³ e kadar

  189,00 TL

  142,00 TL

  92,00 TL

  52,00 TL

  34,00 TL

   

  651 - 1200 cm³ e kadar

  480,00 TL

  286,00 TL

  142,00 TL

  92,00 TL

  52,00 TL

   

  1201 cm³ ve yukarısı

  1.159,00 TL

  768,00 TL

  480,00 TL

  381,00 TL

  189,00 TL

   


  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
   
  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
   
  (II) SAYILI TARİFE

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

  Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1) Minibüs

  576,00

  381,00

  189,00

  2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

  768,00

  480,00

  286,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  1.159,00

  768,00

  480,00

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

  1.449,00

  867,00

  381,00

  26 - 35 kişiye kadar

  1.739,00

  1.449,00

  576,00

  36 - 45 kişiye kadar

  1.935,00

  1.642,00

  768,00

  46 kişi ve yukarısı

  2.320,00

  1.935,00

  1.159,00

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

  1.500 kg. a kadar

  518,00

  345,00

  170,00

  1.501 - 3.500 kg a kadar

  1.043,00

  606,00

  345,00

  3.501 - 5.000 kg a kadar

  1.565,00

  1.304,00

  518,00

  5.001 - 10.000 kg a kadar

  1.739,00

  1.477,00

  694,00

  10.001 - 20.000 kg a kadar

  2.088,00

  1.739,00

  1.043,00

  20.001 kg ve yukarısı

  2.612,00

  2.088,00

  1.215,00


  C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
   
  5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

  D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (IV) SAYILI TARİFE

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 5 yaş

  6 - 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

  Uçak ve helikopterler

  1.150 kg a kadar

  9.688,00 

  7.747,00

  5.810,00

  4.648,00

  1.151 - 1.800 kg. a kadar

  14.535,00

  11.625,00

  8.719,00

  6.975,00

  1.801 - 3.000 kg. a kadar

  19.380,00

  15.504,00

  11.625,00

  9.301,00

  3.001 - 5.000 kg. a kadar

  24.228,00

  19.380,00

  14.535,00

  11.625,00

  5.001 - 10.000 kg. a kadar

  26.369,00

  21.094,00

  15.820,00

  13.952,00

  10.001 - 20.000 kg. a kadar

  33.920,00

  27.136,00

  20.349,00

  16.276,00

  20.001 kg. ve yukarısı

  38.766,00

  31.011,00

  23.258,00

  18.606,00  01.01. 2011 den İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
   
  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (I) SAYILI TARİFE

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

  1300 cm³ ve aşağısı

  436,00

  304,00

  172,00

  129,00

  48,00

  1301 - 1600 cm³ e kadar

  697,00

  523,00

  304,00

  215,00

  84,00

  1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.227,00

  961,00

  566,00

  346,00

  136,00

  1801 - 2000 cm³ e kadar

  1.931,00

  1.490,00

  876,00

  523,00

  208,00

  2001 - 2500 cm³ e kadar

  2.897,00

  2.105,00

  1.315,00

  787,00

  313,00

  2501 - 3000 cm³ e kadar

  4.038,00

  3.513,00

  2.196,00

  1.183,00

  436,00

  3001 - 3500 cm³ e kadar

  6.150,00

  5.534,00

  3.334,00

  1.666,00

  613,00

  3501 - 4000 cm³ e kadar

  9.667,00

  8.348,00

  4.918,00

  2.196,00

  876,00

  4001 cm³ ve yukarısı

  15.820,00

  11.863,00

  7.027,00

  3.160,00

  1.227,00

  2-Motosikletler

  100 - 250 cm³ e kadar

  84,00

  65,00

  48,00

  31,00

  14,00

  251 - 650 cm³ e kadar

  172,00

  129,00

  84,00

  48,00

  31,00

  651 - 1200 cm³ e kadar

  436,00

  260,00

  129,00

  84,00

  48,00

  1201 cm³ ve yukarısı

  1.052,00

  697,00

  436,00

  346,00

  172,00

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (II) SAYILI TARİFE

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

  Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1) Minibüs

  523,00

  346,00

  172,00

  2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

  697,00

  436,00

  260,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  1.052,00

  697,00

  436,00

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

  1.315,00

  787,00

  346,00

  26 - 35 kişiye kadar

  1.578,00

  1.315,00

  523,00

  36 - 45 kişiye kadar

  1.755,00

  1.490,00

  697,00

  46 kişi ve yukarısı

  2.105,00

  1.755,00

  1.052,00

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

  1.500 kg. a kadar

  470,00

  313,00

  155,00

  1.501 - 3.500 kg a kadar

  946,00

  550,00

  313,00

  3.501 - 5.000 kg a kadar

  1.420,00

  1.183,00

  470,00

  5.001 - 10.000 kg a kadar

  1.578,00

  1.340,00

  630,00

  10.001 - 20.000 kg a kadar

  1.894,00

  1.578,00

  946,00

  20.001 kg ve yukarısı

  2.369,00

  1.894,00

  1.102,00


  C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

  D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (IV) SAYILI TARİFE
   

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 5 yaş

  6 - 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

  Uçak ve helikopterler

  1.150 kg a kadar

  8.787,00

  7.027,00

  5.270,00

  4.216,00

  1.151 - 1.800 kg. a kadar

  13.183,00

  10.544,00

  7.908,00

  6.326,00

  1.801 - 3.000 kg. a kadar

  17.577,00

  14.062,00

  10.544,00

  8.436,00

  3.001 - 5.000 kg. a kadar

  21.974,00

  17.577,00

  13.183,00

  10.544,00

  5.001 - 10.000 kg. a kadar

  26.369,00

  21.094,00

  15.820,00

  12.654,00

  10.001 - 20.000 kg. a kadar

  30.764,00

  24.611,00

  18.456,00

  14.762,00

  20.001 kg. ve yukarısı

  35.159,00

  28.126,00

  21.094,00

  16.875,00

   

  5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanmaktadır.

  01.01. 2010 dan İtibaren Geçerli Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
   
  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

   

  (I) SAYILI TARİFE

   

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 6 yaş

  7 - 11 yaş

  12 - 15 yaş

  16 ve

  yukarı yaş

  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

  1300 cm³ ve aşağısı

  405,00

  283,00

  160,00

  120,00

  45,00

  1301 - 1600 cm³ e kadar

  648,00

  486,00

  283,00

  200,00

  78,00

  1601 - 1800 cm³ e kadar

  1.140,00

  893,00

  526,00

  322,00

  127,00

  1801 - 2000 cm³ e kadar

  1.793,00

  1.384,00

  814,00

  486,00

  194,00

  2001 - 2500 cm³ e kadar

  2.690,00

  1.955,00

  1.221,00

  731,00

  291,00

  2501 - 3000 cm³ e kadar

  3.750,00

  3.262,00

  2.039,00

  1.099,00

  405,00

  3001 - 3500 cm³ e kadar

  5.711,00

  5.139,00

  3.096,00

  1.547,00

  570,00

  3501 - 4000 cm³ e kadar

  8.976,00

  7.752,00

  4.567,00

  2.039,00

  814,00

  4001 cm³ ve yukarısı

  14.689,00

  11.015,00

  6.525,00

  2.935,00

  1.140,00

  2-Motosikletler

  100 - 250 cm³ e kadar

  78,00

  61,00

  45,00

  29,00

  13,00

  251 - 650 cm³ e kadar

  160,00

  120,00

  78,00

  45,00

  29,00

  651 - 1200 cm³ e kadar

  405,00

  242,00

  120,00

  78,00

  45,00

  1201 cm³ ve yukarısı

  977,00

  648,00

  405,00

  322,00

  160,00

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

   

  (II) SAYILI TARİFE

   

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

   

  Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 6 yaş

  7 - 15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  1) Minibüs

  486,00

  322,00

  160,00

  2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

  648,00

  405,00

  242,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  977,00

  648,00

  405,00

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

  1.221,00

  731,00

  322,00

  26 - 35 kişiye kadar

  1.466,00

  1.221,00

  486,00

  36 - 45 kişiye kadar

  1.630,00

  1.384,00

  648,00

  46 kişi ve yukarısı

  1.955,00

  1.630,00

  977,00

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

  1.500 kg. a kadar

  437,00

  291,00

  144,00

  1.501 - 3.500 kg a kadar

  879,00

  511,00

  291,00

  3.501 - 5.000 kg a kadar

  1.319,00

  1.099,00

  437,00

  5.001 - 10.000 kg a kadar

  1.466,00

  1.245,00

  585,00

  10.001 - 20.000 kg a kadar

  1.759,00

  1.466,00

  879,00

  20.001 kg ve yukarısı

  2.200,00

  1.759,00

  1.024,00

   

  C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

   

  D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

  (IV) SAYILI TARİFE

   

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1 - 3 yaş

  4 - 5 yaş

  6 - 10 yaş

  11 ve yukarı yaş

  Uçak ve helikopterler

  1.150 kg a kadar

  8.159,00

  6.525,00

  4.894,00

  3.915,00

  1.151 - 1.800 kg. a kadar

  12.241,00

  9.791,00

  7.343,00

  5.874,00

  1.801 - 3.000 kg. a kadar

  16.321,00

  13.057,00

  9.791,00

  7.833,00

  3.001 - 5.000 kg. a kadar

  20.403,00

  16.321,00

  12.241,00

  9.791,00

  5.001 - 10.000 kg. a kadar

  24.484,00

  19.586,00

  14.689,00

  11.750,00

  10.001 - 20.000 kg. a kadar

  28.565,00

  22.852,00

  17.137,00

  13.707,00

  20.001 kg. ve yukarısı

  32.646,00

  26.116,00

  19.586,00

  15.669,00

   
  what makes people cheat my wife cheated on me now what read here
  what makes people cheat how do i know if my wife has cheated read here
  what makes a husband cheat when married men cheat click here
  why women cheat on men my girl friend cheated on me how many guys cheat
  go women cheat husband how many women cheat on husbands
  go online unfaithful wife
  go click here read
  history of hiv and aids how aids is transmitted early signs of hiv in men
  mycoplasma pneumoniae test hiv facts and myths where can i get a free std test
  aids symptoms in men symptoms for aids statistics on hiv
  how can people cheat do all women cheat how to know if wife has cheated
  how to cheat wife husbands who cheat men who have affairs
  spy cell app to spy on phone hidden android spy app
  chlamydia rapid test symptoms chlamydia chlamydia symptoms in throat
  symptoms of hiv infection go hiv aids causes
  home aids test nav-connector.com what are the chances of getting hiv
  what is the symptoms of hiv click symptoms of hiv rash
  android phone spy software link sms spy free
  cell phone monitoring crossbordercapital.com free spy software for android
  should abortion be illegal blog.gobiztech.com how abortions work
  why do married men cheat on their wives catching a cheater wifes that cheat
  top spy apps android link text message spy apps
  how is aids caused link what are the symptoms of aids
  why do married men cheat open married affairs
  causes of hiv what is hiv symptoms treatments for aids/hiv
  hiv aids symptoms symptom of hiv how is hiv transmitted
  picture of aids open treatment of hiv
  did my girlfriend cheat link did my girlfriend cheat
  how to get your boyfriend to cheat on you my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated
  why does my boyfriend cheat turbofish.com should i tell my boyfriend i cheated
  did my husband cheat site why does my husband cheat
  my wife cheated on me now what do i do married and wanting to cheat cheat on your spouse
  my virtual girlfriend cheats help me find a girlfriend my girlfriend cheated on me with her ex
  will my girlfriend cheat maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com my girlfriend cheated on me what do i do
  how to cheat on wife catching a cheater dating site for married people
  girlfriend cheated on me with her ex maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com my girlfriend cheated on me what do i do
  will my husband cheat crossbordercapital.com how many women cheat on their husbands
  dating a married woman my husband cheated cheaters caught
  married men having affairs tracyawheeler.com married men cheat with men
  abortion 12 weeks pregnant abortion clinic dallas tx abortion clinics in orange county
  prescription savings card blog.developer2blog.com photo code walgreens
  walgreens prescription coupons walgreens photo codes prescription drugs discount cards
  free printable coupons mesutcakir.com.tr walgreen online coupons
  coupon prescription coupons for free rhoads pharmacy coupons
  coupon code walgreens photo read medication coupons printable
Arama Motoru
Günün Videosu
GAZETE MANŞETLERİ
YÖNETİM
ZİYARETÇİLER
Bugün: 12
Toplam: 1039541