Usulsüzlük cezalarına ait cetvel

  Usulsüzlük cezalarına ait cetvel

  2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

  VERGİ SİRKÜLERİ

  NO: 2017/3

  KONU: 2017 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

  27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

  2.000

   
   

  3- İlanın;

   

   

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

  2.000-200.000

   

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

  200.000 ve üzeri

   

  MÜKERRER MADDE 115-

  Tahakkuktan vazgeçme

  24

   

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  90.000

   

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

   

  1- Yıllık;

   

   

    - Alış tutarı

  170.000

   

    - Satış tutarı

  230.000

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  90.000

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  170.000

   

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  900

   

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  2,40

   

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  900

   

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

   

    - Damga vergisinde

  11

   

    - Diğer vergilerde

  21

   

  MADDE 352- 

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

   

   

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  130

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

  80

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

  40

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

  19

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

  11

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

  5

   

  II nci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  70

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

  40

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

  19

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

  11

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

  5

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

  2,80

   

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

   

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

  210

   

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

  110.000

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

  210

   

  - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

  11.000

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

  110.000

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

  210

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

  5.000

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

  260

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

  800

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  160.000

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

  1.100

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

  800

   

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  1,80

   

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   
   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.400

   
   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

  700

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  350

   

  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  1.100.000

   

  MADDE 370

  Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

  50.000

   

  476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

   

  go My girlfriend cheated on me unfaithful wife
  aids symptoms in men what are symptoms of hiv/aids statistics on hiv
  free spyware app for android top spy apps for android free spy text app for android
  spy cell how to spy on android hidden android spy app
  why do people get abortions how many weeks pregnant abortion how late can a pregnancy be terminated
  chlamydia symptoms in mouth phuckedporn.com std test at home
  how married men cheat site married and want to cheat
  hiv transmission facts go how are aids caused
  abortion clinics in manhattan what happens when you get an abortion early pregnancy termination pill
  how is aids caused site early hiv symptoms in women
  home aids test statistics about hiv/aids what are the chances of getting hiv
  symptoms of stds in men gonorrhea and chlamydia symptoms gonorrhea treatment
  husband cheat why men cheat why men have affairs
  pictures of hiv and aids hiv facts and statistics what are the symptoms of aids or hiv
  how do you get hiv aids thegeorgiaclubforum.com effect of aids
  signs of hiv megaedd.com what are signs of hiv
  signs of chlamydia in the mouth parentpower.com std test home
  how to prevent hiv/aids what are the aids symptoms what are symptoms of hiv
  what is the abortion pill aspiration abortion cost how soon can you have an abortion
  my husband is a cheat i wanna cheat on my husband my husband and i both cheated
  guy cheated on girlfriend with me guitar-frets.com i cheat on my girlfriend
  i cheated on husband seniorgeekpc.com reasons why women cheat on their husbands
  wives who want to cheat nexwebsites.com i want to cheat on my wife
  married and wanting to cheat site women wanting to cheat
  my wife cheated on me now what do i do megaedd.com cheat on your spouse
  my wife cheated on me now what do i do site cheat on your spouse
  women want men link my wife cheated now what
  wife cheated now what dabbeltinsurance.com my wife cheated on me now what do i do
  i cheated on my girlfriend and i want her back i had a dream my girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
  all wife cheat classic-color.com will my husband cheat again
  my husband cheated on me blog why would my husband cheat my husband thinks i cheated
  why women cheat on their husbands blog.123landlord.com how to cheat husband
  i dreamed my husband cheated on me blog.123landlord.com cheat on my wife
  my boyfriend cheated on me but i still love him why does my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend and told him
  want wife to cheat your wife cheated on you do you cheat on your wife
  watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with another girl i think my girlfriend cheated on me
  married men who cheat go will my husband cheat
  i cheated on my husband how do i fix it i wanna cheat on my husband did my husband cheat
  why married men cheat maxcook.com i dreamed my husband cheated on me
  should i tell my husband i cheated developersalley.com women that want to cheat
  help me find a girlfriend blog.linglinzhu.com i want to cheat on my girlfriend
  sex stories moms escort service reader college girl first time sex stories and pictures free indian sex stories
  married men cheat click most women cheat
  my husband almost cheated on me tracyawheeler.com married men affairs
  abortion 12 weeks pregnant abortion clinic dallas tx abortion clinics in orange county
  find location of cell phone cell phone locator apps spy cell phone free
  android spy phone app free sms spy android spy apps android
  in store walgreens photo coupon walgreens photo coupon in store printable coupons free
  prescription drug card pharmacy discounts coupons free coupons
  coupons rx gailey.org.uk walgreens photo promo codes
Arama Motoru
Günün Videosu
GAZETE MANŞETLERİ
YÖNETİM
ZİYARETÇİLER
Bugün: 27
Toplam: 1039556