Vergi İstisnası ile Had ve Tutarlar

  Vergi İstisnası ve Bütçe Hesaplaması

  27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

  2.000

   
   

  3- İlanın;

   

   

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

  2.000-200.000

   

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

  200.000 ve üzeri

   

  MÜKERRER MADDE 115-

  Tahakkuktan vazgeçme

  24

   

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  90.000

   

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

   

  1- Yıllık;

   

   

    - Alış tutarı

  170.000

   

    - Satış tutarı

  230.000

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  90.000

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  170.000

   

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  900

   

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  2,40

   

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  900

   

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

   

    - Damga vergisinde

  11

   

    - Diğer vergilerde

  21

   

  MADDE 352- 

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

   

   

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  130

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                           

  80

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

  40

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

  19

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

  11

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

  5

   

  II nci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  70

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

  40

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          

  19

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

  11

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

  5

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

  2,80

   

  MADDE NO – KONUSU

  2017 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

   

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

  210

   

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

  110.000

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

  210

   

  - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

  11.000

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

  110.000

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

  210

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

  5.000

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

  260

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

  800

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  160.000

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

  1.100

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

  800

   

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  1,80

   

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   
   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.400

   
   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

  700

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  350

   

  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  1.100.000

   

  MADDE 370

  Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı

  50.000

  what makes a husband cheat click click here
  my husband cheated on me online will my husband cheat again
  go how do i know if my wife has cheated how many women cheat on husbands
  click here go wife cheaters
  husband cheated wife why married men have affairs why do husbands have affairs
  symptoms of hiv and aids treatments for aids/hiv symptoms of hiv or aids
  history of hiv and aids aids in africa facts early signs of hiv in men
  where to get abortion pill abortion center how many weeks pregnant for an abortion
  how much for an abortion dilation and curettage procedure abortion pill price
  are abortions painful safe method of abortion first trimester
  tim tebow abortion story abortion health risks pro abortion
  hiv treatment options hiv/aids treatments hiv aids treatment
  signs and symptoms of aids jasonfollas.com hiv/aids foundations
  home aids test link what are the chances of getting hiv
  mobile tracking app free mobile spyware mobile spyware software
  pictures of hiv and aids hiv dating websites what are the symptoms of aids or hiv
  why do married men cheat on their wives sledaddicts.com wifes that cheat
  top spy apps android link text message spy apps
  treatment for aids and hiv megaedd.com early signs of hiv in men
  24 hour abortion hotline read non surgical abortion
  married and wanting to cheat i want my wife to cheat women wanting to cheat
  cheat on your spouse i want my wife to cheat on me want to cheat on my wife
  my girlfriend cheated on me should i take her back wrightcontractingsi.com i need to cheat on my girlfriend
  what to do when your wife cheated on you brokenwrenchbrewing.com i want my wife to cheat
  i dreamed my husband cheated on me link cheat on my wife
  i had a dream that my girlfriend cheated on me is my girlfriend cheated on me i cheat on my girlfriend
  married and wanting to cheat blog.artistamobile.com i want my wife to cheat on me
  women who cheat on relationships link what makes women cheat
  wives who want to cheat i love my wife but i want to cheat how to make your wife cheat
  should i tell my husband i cheated developersalley.com women that want to cheat
  married men cheat click most women cheat
  opinions on abortion pros and cons on abortion opinions on abortion
  walgreens photo code lowyinterpreter.org how to get free coupons
  drug prescription card site promo codes for walgreens
Arama Motoru
Günün Videosu
GAZETE MANŞETLERİ
YÖNETİM
ZİYARETÇİLER
Bugün: 50
Toplam: 1039579