YÖNETİM & FİNANS DANIŞMANLIĞI

  • Şirketlere muhasebe, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri kurmak.
  • Mevcut sistemlerinin işlerliğini ve etkinliğini analiz etmek, iyileştirme önerileri sunmak.
  • Müşterilerin talebi üzerine risk analizleri ve iş etki analizleri yapmak.
  • KOBİ 'lere yatırım teşvikleri konusunda danışmanlık yapmak.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

  • Müşterilerimizin yazılı taleplerine istinaden Türkiye’de yürürlükte olan vergi mevzuatına göre görüş vermek ve vergi sorunlarına çözüm önerileri sunmak.
  • Gerektiğinde müşterimiz adına vergi dairelerinden özelge talep etmek.
  • Müşterimizin faaliyetlerini vergi riskleri açısından değerlendirmek. (Örtülü kazanç, grup içi işlemler gibi)
  • Vergi ihtilaflarında müşterimize danışmanlık yapmak, yol göstermek.
  • Uluslararası ikili vergi anlaşmaları konusunda müşterilerimizi bilgilendirmek.
  • Yabancı yatırımcılara Türk vergi mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatı hakkında müşavirlik yapmak.
  • Mali konularda, muhasebe alanında ve VUK ile ilgili konularda mahkemelerde adli bilirkişilik yapmak.
Arama Motoru
Günün Videosu
GAZETE MANŞETLERİ
YÖNETİM
ZİYARETÇİLER
Bugün: 46
Toplam: 985130